pedagogický sbor zš

školní rok 2020/21

 • 9. třída

třídní učitel: Nikolas Vítek Petr

 • 8. třída

třídní učitelka: Jitka Nydrlová

asistent pedagoga: Alžběta Benešová

 • 7. třída

třídní učitelka: Ivana Pečimúthová

 • 6. třída

třídní učitel: Miroslav Rubáš

 • 5. třída

třídní učitelka: Barbora Kynclová

asistent pedagoga: Pavlína Palečková

 • 4. třída

třídní učitelka: Iva Novotná

 • 3. třída

třídní učitelka: Barbora Smejkalová

asistentka pedagoga: Kristýna Krčková

 • 2. třída

třídní učitelka: Eva Šolcová

 • 1. třída

třídní učitelka: Michaela Řimnáčová

 • anglický jazyk

Jitka Nydrlová

Pavlína Palečková

Nikolas Vítek Petr

 • německý jazyk

Irina Chirkova

 • hudební výchova

Jaroslav Janek

 • dějepis, tělesná výchova

Sven Bednář

 • fyzika

Mojmír Poprocký

 • chemie, přírodopis

Marcela Mühlhanselová

 • školní družina

Helena Hirschová

Petra Zemanová