pedagogický sbor zš

školní rok 2021/22

e-mail: nydrlova@wlastovka.cz

třídní učitelka 9. třídy
anglický jazyk, zeměpis, přírodopis

e-mail: pecimuthova@wlastovka.cz

třídní učitelka 8. třídy

e-mail: rubas@wlastovka.cz

třídní učitel 7. třídy

e-mail: petr@wlastovka.cz

třídní učitel 6. třídy
matematika, fyzika, anglický jazyk

  • Iva Novotná

e-mail: novotna@wlastovka.cz

třídní učitelka 5. třídy

e-mail: finkousova@wlastovka.cz

třídní učitelka 4. třídy

e-mail: solcova@wlastovka.cz

třídní učitelka 3. třídy

e-mail: rimnacova@wlastovka.cz

třídní učitelka 2. třídy

  • Jan Strejcovský

e-mail: strejcovsky@wlastovka.cz

třídní učitel 1. třídy

  • Alžběta Benešová

e-mail: benesova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 9. třídy

e-mail: fritzova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 6. třídy

  • Lenka Hricová

e-mail: hricova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 5. třídy

  • Kristýna Krčková

e-mail: krckova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 4. třídy

  • Natálie Šťastná

e-mail: stastna@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 2. třídy

e-mail: chirkova@wlastovka.cz

německý jazyk

e-mail: janek@wlastovka.cz

hudební výchova

e-mail: bednar@wlastovka.cz

chemie, dějepis, tělesná výchova, informatika

  • Lukáš Robotka

e-mail: robotka@wlastovka.cz

řemeslné dílny, školník

e-mail: zemanova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny

e-mail: zadakova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny