pedagogický sbor zš

školní rok 2020/21

 • 9. třída

třídní učitel: Nikolas Vítek Petr

e-mail: petr@wlastovka.cz

 • 8. třída

třídní učitelka: Jitka Nydrlová

e-mail: nydrlova@wlastovka.cz

 

asistent pedagoga: Alžběta Benešová

e-mail: benesova@wlastovka.cz

 • 7. třída

třídní učitelka: Ivana Pečimúthová

e-mail: pecimuthova@wlastovka.cz

 • 6. třída

třídní učitel: Miroslav Rubáš

e-mail: rubas@wlastovka.cz

 • 5. třída

třídní učitelka: Barbora Kynclová

e-mail: kynclova@wlastovka.cz

 

asistent pedagoga: Pavlína Palečková

e-mail: paleckova@wlastovka.cz

 • 4. třída

třídní učitelka: Iva Novotná

e-mail: novotna@wlastovka.cz

 • 3. třída

třídní učitelka: Barbora Robotková

e-mail: robotkova@wlastovka.cz

 

asistentka pedagoga: Kristýna Krčková

e-mail: krckova@wlastovka.cz

 • 2. třída

třídní učitelka: Eva Šolcová

e-mail: solcova@wlastovka.cz

 • 1. třída

třídní učitelka: Michaela Řimnáčová

e-mail: rimnacova@wlastovka.cz

 • anglický jazyk

Jitka Nydrlová

e-mail: nydrlova@wlastovka.cz

Pavlína Palečková

e-mail: paleckova@wlastovka.cz

Nikolas Vítek Petr

e-mail: petr@wlastovka.cz

 • německý jazyk

Irina Chirkova

e-mail: chirkova@wlastovka.cz

 • hudební výchova

Jaroslav Janek

e-mail: janek@wlastovka.cz

 • dějepis, tělesná výchova

Sven Bednář

e-mail: bednar@wlastovka.cz

 • chemie, přírodopis

Marcela Mühlhanselová

e-mail: muhlhanselova@wlastovka.cz

 • fyzika (od 2. pololetí)

Mojmír Poprocký

e-mail: poprocky@wlastovka.cz

 • školní družina

Helena Hirschová

e-mail: hirschova@wlastovka.cz

Petra Zemanová

e-mail: zemanova@wlastovka.cz