pedagogický sbor zš

školní rok 2020/21

třídní učitel 9. třídy
matematika, fyzika, anglický jazyk

třídní učitelka 8. třídy
anglický jazyk, zeměpis, přírodopis

třídní učitelka 7. třídy

třídní učitel 6. třídy

třídní učitelka 5. třídy

třídní učitelka 4. třídy

třídní učitelka 3. třídy

třídní učitelka 2. třídy

  • Michaela Řimnáčová

e-mail: rimnacova@wlastovka.cz

třídní učitelka 1. třídy

  • Alžběta Benešová

e-mail: benesova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 8. třídy

  • Pavlína Palečková

e-mail: paleckova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 5. třídy

anglický jazyk

  • Kristýna Krčková

e-mail: krckova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 3. třídy

  • Irina Chirkova

e-mail: chirkova@wlastovka.cz

německý jazyk

  • Jaroslav Janek

e-mail: janek@wlastovka.cz

hudební výchova

  • Sven Bednář

e-mail: bednar@wlastovka.cz

dějepis, tělesná výchova

  • Marcela Mühlhanselová

e-mail: muhlhanselova@wlastovka.cz

chemie, přírodopis

  • Helena Hirschová

e-mail: hirschova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny

  • Petra Zemanová

e-mail: zemanova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny