pedagogický sbor zš

školní rok 2021/22

 • Jitka Nydrlová

e-mail: nydrlova@wlastovka.cz

třídní učitelka 9. třídy
anglický jazyk, zeměpis, přírodopis

e-mail: pecimuthova@wlastovka.cz

třídní učitelka 8. třídy

e-mail: rubas@wlastovka.cz

třídní učitel 7. třídy

e-mail: petr@wlastovka.cz

třídní učitel 6. třídy
matematika, fyzika, anglický jazyk

 • Iva Novotná

e-mail: novotna@wlastovka.cz

třídní učitelka 5. třídy

e-mail: robotkova@wlastovka.cz

třídní učitelka 4. třídy

 • Eva Šolcová

e-mail: solcova@wlastovka.cz

třídní učitelka 3. třídy

 • Michaela Řimnáčová

e-mail: rimnacova@wlastovka.cz

třídní učitelka 2. třídy

 • Jan Strejcovský

e-mail: strejcovsky@wlastovka.cz

třídní učitel 1. třídy

 • Alžběta Benešová

e-mail: benesova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 9. třídy

 • Helena Fritzová

e-mail: friztova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 6. třídy

 • Barbora Kynclová

e-mail: kynclova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 5. třídy

 • Kristýna Krčková

e-mail: krckova@wlastovka.cz

asistentka pedagoga 4. třídy

 • Lucie Kovářová

e-mail: kovarova@wlastovka.cz

český jazyk

 • Irina Chirkova

e-mail: chirkova@wlastovka.cz

německý jazyk

 • Eva Tomášková

e-mail: tomaskova@wlastovka.cz

anglický jazyk

 • Jaroslav Janek

e-mail: janek@wlastovka.cz

hudební výchova

 • Sven Bednář

e-mail: bednar@wlastovka.cz

chemie, dějepis, tělesná výchova, informatika

 • Petra Zemanová

e-mail: zemanova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny

 • Jana Zadáková

e-mail: zadakova@wlastovka.cz

vychovatelka školní družiny