medailonky tříd

Každý ročník s sebou nese své téma, které v průběhu roku děti prožívají, skrze vyprávění, tradice, slavnosti, své vlastní či společné úkoly, projekty…