základní info

činnost Školské rady

Činnost školské rady se řídí § 167 zákona 561/2004 Sb.
 

složení Školské rady WZŠMŠW na období 2.10.2018 – 1.10. 2021

  • za rodiče:

Renata Nováčková

předsedkyně ŠR
  • za pedagogické pracovníky:

Lenka Krausová

  • za zřizovatele:

Petr Vaculík