spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka (dříve Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka, pro zjednodušení jej v tomto textu budeme dále označovat jen Spolek Wlaštovka) je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 2. listopadu 2010 s cílem založit v Karlových Varech waldorfskou školu. Prvními iniciátory byla skupina rodičů dětí, které navštěvovaly waldorfskou třídu MŠ v Karlových Varech – Doubí, kde bylo možné se s waldorfskou pedagogikou seznámit v praxi. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto způsobu výchovy a vzdělávání pokračovat.

Členové Spolku Wlaštovka tak podnikli všechny kroky potřebné k tomu, aby škola mohla vzniknout. Byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary (nyní Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary), která se stala zřizovatelem školy.

V současné době zajišťuje Spolek Wlaštovka podporu škole. Jeho členové se aktivně účastní na chodu školy bez nároku na honorář. Nadále pomáhají s osvětovou činností, spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na pracích při úpravách budovy školy.

Více o práci Spolku Wlaštovka se dočtete v sekci dokumenty.

Vedení Spolku Wlaštovka.

Spolek Wlaštovka je sdružením otevřeným pro další nové členy, kteří mají zájem se aktivně podílet na jeho činnosti. Je zaměřeno zejména na rodiče žáků WZŠMŠW. Pokud chcete a můžete pomoci a máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

Kontakt

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka
registrovaný MVČR, dne: 2.11.2010, čj: VS/1-1/81 797 /10-R
Mlýnská 24, 360 05 Karlovy Vary

IČO: 228 50 449
DIČ: CZ22850449
čú: 241149084/0300 ČSOB a.s. KV

e-mail: spolek@wlastovka.cz