Nikolas Petr

Nikolas Petr

Nikolas Petr 

třídní učitel 9. třídy

Po ukončení studií na vysoké škole, během kterých jsem pracoval mj. jako vychovatel v Jedličkově ústavu v Praze, jsem nastoupil na civilní službu do písecké waldorfské školy. Zde jsem též navštěvoval základní seminář waldorfské pedagogiky a po „cestovatelské“ přestávce nastoupil jako třídní učitel do první třídy. Děti na waldorfské písecké ZŠ Svobodné jsem dovedl až do sedmé třídy. Stát se zakládajícím třídním učitelem v 1. třídě nově založené waldorfské školy Wlaštovka pro mě byla velká výzva, kterou jsem přijal s vědomím nového životního úkolu.

petr@wlastovka.cz