Miroslav Rubáš

 

míraMiroslav Rubáš

třídní učitel 6. třídy

Je pro mne čest a splněným přáním být součástí Wlaštovky a třídním učitelem první třídy. Skutečnost, že mým prostřednictvím mohou být děti vedeny ke svobodě, považuji za vzácné poslání a dar zodpovědnosti. Studuji speciální pedagogiku pro první stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově a seminář s názvem Učitel na waldorfské škole pořádaný AWŠ. Volné chvíle trávím ponejvíce se svou ženou a synem na čestvém vzduchu a v rodinném kruhu.

rubas@wlastovka.cz