xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

kam se obracet

Rodiče žáků WZŠMŠW mohou využít několik cest pro komunikaci se zástupci školy:

  • třídní učitel (třídní schůzky)

Třídní učitel je pro komunikaci rodičů se školou (i školy s rodiči) nejdůležitějším článkem.

Třídní schůzky probíhají jednou měsíčně. V rámci těchto schůzek sděluje učitel rodičům potřebné informace o dění ve škole a ve třídě, informuje o prospěchu jednotlivých žáků, prezentuje ukázku z vyučování a dává prostor pro otázky rodičů a diskuzi s nimi.

Třídní učitel je připraven přijímat dotazy a podněty rodičů i mimo rámec třídních schůzek. Nemůže-li danou otázku zodpovědět bez předchozího projednání kolegiem školy, přinese tuto otázku tam a rodiče následně informuje o jejím řešení.

 

  • ostatní pedagogičtí pracovníci školy

V případě potřeby se rodiče se mohou obracet i na ostatní pedagogické pracovníky školy. Nemůže-li daný pracovník danou otázku zodpovědět bez předchozího projednání kolegiem školy, přinese tuto otázku tam a rodiče následně informuje o jejím řešení.

 

  • školská rada

Rodiče mohou komunikovat s kolegiem školy také prostřednictvím školské rady.

 

  • schránka důvěry

V případě potřeby je možno vkládat dotazy a připomínky také do schránky důvěry, která je umístěna vedle schodiště v 1. patře budovy školy (“rybička”).