co nabízíme

  • výchovu v harmonickém a esteticky hodnotném prostředí založeném na respektu k přírodě, využíváme výhradně přírodní materiály, jak pro vybavení prostor, hračky a pro práci s dětmi
  • zdravý a přirozený rozvoj v rytmu dne, týdne a roku
  • všestranný rozvoj těla, hlavy a duše skrze uměleckou práci, rukodělné činnosti a hravé poznávání světa kolem nás
  • spolupráci s rodinou prostřednictvím společného setkávání, slavností či tvořivých dílen,  považujeme za důležité, aby se výchova v dětské skupině i v domácím prostředí vzájemně prostupovaly…
  • spolupráci s naší školkou a školou, díky tomu se děti mohou od sebe vzájemně učit, být si vzorem a oporou

dětská skupina vznikla a může fungovat díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt tak pomáhá rodinám s dětmi sladit jejich rodinný a profesní život