xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Potkávárna

 

Škola je místem, kde se setkávají nejen děti s učiteli, aby se učili novým dovednostem, ale je také místem pro setkávání lidí a jejich nápadů a tvorby. Projekt Potkávárna byl v myslích zakladatelů školy již při jejím zrodu. Semínko nápadu vytvořit místo pro setkávání a zájmové vzdělávání a další rozvoj dětí, rodičů a návštěvníků školy trpělivě čekalo na svůj čas. Začalo klíčit, když se nám v roce 2020 podařilo pro projekt získat podporu z Integrovaného regionálního programu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vzhledem k celosvětovým událostem, které způsobily mnohá omezení, jsme se do fyzické realizace projektu pustili až letos v létě. O to více se těšíme, až se podaří prvotní ideu dovést k cíli.

Během léta proběhla první etapa projektu – stavební práce. Na základě výběrového řízení je realizovala stavební společnost MMZemstav s.r.o. Po rekonstrukci prostor vznikly dva výukové prostory, Potkávárna – místo pro řemeslné a rukodělné kurzy a víceúčelová odborná učebna, s celkovou kapacitou 42 míst, vytvořil se prostor pro keramickou pec a zázemí a vznikla bezbariérová toaleta a bezbariérový vstup.

V rámci druhé etapy došlo v období od října do prosince 2022 k pořízení vybavení pro řemeslné a rukodělné činnosti a pro zájmové přírodovědné vzdělávání. Došlo také k vytvoření venkovní učebny – dřevěné výukové terasy před budovou školy a vybavení vzniklých výukových prostor.

Cílem projektu je vytvořit prostor pro setkávání se za účelem zájmového a dalšího vzdělávání, potkávání se s nejrůznějšími lidskými činnostmi, dovednostmi a uměním a jejich vzájemné sdílení. V Potkávárně si přejeme realizovat zájmové kroužky pro děti, kurzy, semináře a přednášky pro dospělé a nabídnout místo pro sdílení dovedností a zkušeností z různých řemeslných, zemědělských a uměleckých oborů lidské činnosti. Budeme moc rádi, když se na vytvoření tohoto místa budete podílet, svými nápady, zkušenostmi a tvorbou.