xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Projekt: Rozvoj společenství Waldorfské ZŠ a MŠ Wlaštovka IV

Termín realizace: 1. 4. 2023 – 31. 8. 2025

RČ: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007852

Cíl projektu: Cílem projektu je nadále rozvíjet společenství Waldorfské základní a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči dětí a žáků, inovativní výuce a vzdělávání, vzdělávání pedagogů a pracovníků školy a školky a personální podpoře v podobě školního asistenta.

 

Aktivity projektu:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v MŠ, ZŠ a ŠD
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a ZŠ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ŠD
  • Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Jan Amos Komenský.