školní družina

Školní družina sídlí v budově Europenzionu na adrese Studentská 45, Karlovy Vary – Doubí.

Ráno je v provozu od 7:00 hodin do začátku hlavního vyučování v 8:30. Po obědě je družina otevřena do 16:30 hodin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy. Děti tráví každý den čas mezi 14:00 a 15:30 venku na zahradě nebo na procházce v přírodě. V této době tedy není možné děti vyzvedávat.

Školní družina je pouze pro žáky 1. – 5. třídy.

Co se týká příchodu do školy, pro žáky nepřihlášené do školní družiny a žáky 2. stupně platí:

škola se otevírá v 8:15, do té doby není vstup do školy možný.

V závažných případech lze řešit možnost vstupu do ranní družiny pro žáky 2. stupně individuálně na základě písemné žádosti po posouzení kolegiem školy.

Telefon do družiny (v provozu po-pá od 7:00 do 16:30 vždy u aktuálně sloužící vychovatelky či vychovatele) : 605 041 716

Informace k provozu družiny v nové budově.