xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

školní družina

Školní družina sídlí v budově Europenzionu na adrese Studentská 89/45, Doubí, 360 07 Karlovy Vary (budova Europenzionu), vchod do družiny je z ulice Komenského (plánek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek za družinu:

Pro školní rok 2023/2024 je stanoven roční poplatek za družinu 3.500 Kč splatný k 30. 9. 2023 nebo pololetně ve dvou splátkách ve výši 1.750 Kč. Platba je hrazena na základě vystaveného seznamu plateb s variabilními symboly.

Provoz ranní družiny:

Družina je otevřena od 7:00, příchod dětí je možný do 8:00. Vychovatelky poté s dětmi přecházejí k budově školy tak, aby byly děti ve škole v 8:15, kdy se škola otevírá.

Budova školy bude ráno otevřena od 8:15. Děti, které přicházejí dříve, čekají do té doby před školou.

Provoz odpolední družiny:

Děti po obědě odcházejí s vychovatelkou ze školy do družiny, kde zůstávají do vycházky. Vycházka je od 14:00 do 15:30 a poté se opět vracejí do družiny.

Vyzvedávání dětí je možné:

  • po obědě před tím, než odcházejí děti do družiny (nemá-li dítě přihlášené do družiny od rodičů písemné oznámení o tom, že odchází ze školy samo nebo má čekat před školou na rodiče, odchází v každém případě s vychovatelkou do družiny)
  • ve družině do 14:00 (je nutné počítat s rezervou na přechod dětí z budovy školy do budovy družiny)
  • ve družině od 15:30 do 16:30

Děti, které nechodí do družiny, odcházejí po skončení vyučování nebo po obědě samy domů nebo čekají na rodiče před školou. Není možné zůstávat v budově školy.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.

Prosíme, do družiny připravte dětem:

  • přezůvky, které budou zůstávat v budově družiny
  • náhradní oblečení na ven v látkové tašce nebo pytli (před Vánočními prázdninami si je prosím vyzvedněte ve stávající družině v budově školy, nebudeme zajišťovat přesun a za případné ztráty neručíme)

Školní družina je pouze pro žáky 1. – 5. třídy.

V závažných případech lze řešit možnost vstupu do ranní družiny pro žáky 2. stupně individuálně na základě písemné žádosti po posouzení kolegiem školy.

Telefon do družiny (v provozu po-pá od 7:00 do 16:30 vždy u aktuálně sloužící vychovatelky či vychovatele) : 605 041 716