školní jídelna zš

Školní jídelna odebírá obědy ze ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary.

Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel. Cena jednoho oběda je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 42,- Kč.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů a platba se provádí převodem na účet.

Odhlašování obědů 1 pracovní den předem do 9:00 na tel. 777 992 222.

Aktuální jídelníček najdete zde:

jídelníček 22. – 26. 11.

jídelníček 29. 11. – 3. 12.

seznam alergenů