schodolez

“Wlaštovka bez bariér”  aneb schodolez pro Kubíka

Před dvěma lety k nám do Wlaštovčího hnízda první třídy přilétla nová Wlaštovka. Letos je s námi už ve třetí třídě a dobře se u nás zahnízdila. Kubík je chlapec, který má Duchennovu svalovou dystrofii (DMD). DMD je nejčastější a nejzávažnější progresivní svalovou dystrofií vůbec. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty, kdy ochabování svalů vede postupně k upoutání na vozík.

Před nějakým časem jsme se rozhodli uspořádat sbírku, abychom Kubíkovi pomohli cítit se v naší škole bezpečně. Chtěli bychom, aby Kubík mohl prostředí školy vnímat jako vstřícné a aby mu ve škole byla dána možnost být nezávislým tak dlouho, dokud to bude možné. Zároveň nám to umožní mít školu otevřenou i pro další děti, které by tuto pomoc mohly potřebovat.

Požádali jsme tedy rodiče a přátele školy o pomoc s cílem pořídit pro Kubu schodolez, který by mohl využívat na všech schodech ve školní budově a popřípadě také venku.

Od vyhlášení projektu v březnu 2018 do jeho ukončení v říjnu 2018 podpořili projekt rodiče žáků současné 2., 3., 4., 5, a 7. třídy celkovou částkou 10 300,- Kč.

Projekt byl dále podpořen Nadací ČEZ a to ve výši 147 015,- Kč.

Zbývající částku 6 035,- Kč dodala naše škola. 

Za celkovou částku 163 350,- Kč byl pořízen Schodolez s obsluhou typ Sunway SA-3 a mechanický invalidní vozík.

Všem, kteří se na podpoře podíleli ze srdce děkujeme.

Vloženo 24. 11. 2018