xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

zápis do mateřské školy

Zápisy do mateřské školy Wlaštovka na školní rok 2024/2025 se uskuteční 20. května 2024 od 17 hodin. V případě zájmu o zápis se ozvěte na zapis@wlastovka.cz, pošleme vám další informace ohledně toho, co je třeba.

Předtím vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Wlaštovka, který se koná v pondělí 6. května od 17 hodin.

Informace k organizaci a průběhu zápisů do mateřské školy:

Základní organizace zápisů

Podání potřebných dokumentů (přihláška k zápisu,  dotazník, evidenční list, samoobslužnost) je možné učinit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (e6njxj8),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  na adresu zapis@wlastovka.cz (v případě zaslání prostého e-mailu je potřeba dostavit se do kanceláře školy a dokumenty osobně podepsat, v opačném případě není možné k žádosti přihlížet),
 • poštou na adresu Waldorfská ZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary,
 • osobním podáním v kanceláři ředitelství školy na adrese Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary – Doubí (provozní doba ve všední dny od 9:00 do 13:00)

K žádosti o přijetí podávané některým z bezkontaktních způsobů přikládejte prosím fotokopii (scan) rodného listu dítěte a fotokopii (scan) občanského průkazu jednoho z rodičů – obojí bude po ověření údajů skartováno. K žádosti podávané osobně, výše uvedené dokumenty přineste s sebou.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tyto údaje zákonnému zástupci potvrdí pediatr v Evidenčním listu.

Příjem žádostí výše uvedeným způsobem bude zahájen ve středu 1.5.2024 a ukončen v pátek 17.5.2024 v 18:00 hodin.

Všechny potřebné, výše uvedené dokumenty je samozřejmě možné přinést s sebou k samotnému zápisu. Ten bude probíhat v prostorách naší Mateřské školy (ulice U Podjezdu 1616, 360 01 Karlovy Vary – Tuhnice) v pondělí 20.5.2024.

O přijetí (či nepřijetí) bude rozhodnuto ve správním řízení a to podle níže zveřejněných kritérií pro přijetí a dle platných ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb.

Kritéria pro přijetí

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií.

Kritérium                                                                                                                                      

 • Dítě navštěvuje dětskou skupinu Pohádka pro Wlaštovku a dosáhne 5 let věku do 31.8.2024     5 bodů
 • Sourozenec dítěte navštěvuje Waldorfskou základní či mateřskou školu Wlaštovka                      5 bodů
 • Dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na naší škole                                                            5 bodů
 • Dítě dosáhne 6 let věku do 31.8.2024 (odklad povinné školní docházky)                                            4 body
 • Dítě dosáhne 5 let věku do 31.8.2024                                                                                                              3 body
 • Dítě dosáhne 4 let věku do 31.8.2024                                                                                                              2 body
 • Dítě dosáhne 3 let věku do 31.8.2024                                                                                                              1 bod

Do mateřské školy bude ve školním roce 2024/2025 přijímáno 5 dětí.

Podmínky přijetí dítěte do mateřské školy

 • Pořadí dítěte dle výsledků zápisu v návaznosti na bodového hodnocení jednotlivých kritérií.
 • Dítě je bez plen.
 • Upřednostňujeme děti s celodenní a celotýdenní docházkou.

Dokumenty k zápisu ke stažení:

Více o mateřské škole Wlaštovka a jejím rytmu najdete zde.