novinky

nabídka volných míst: asistent pedagoga a vychovatel

Nabízíme místo na pozicích: asistent pedagoga a vychovatelKarlových VarechvychovatelChebu.

Uchazeč by měl splňovat kvalifikační předpoklady a být ochoten se dále vzdělávat ve waldorfské pedagogice.

Pro více informací nás kontaktujte na:

Vloženo 9. 6. 2017

100 let waldorfských škol

Vloženo 19. 5. 2017

pozvánka na schůzi SRPWŠW

Srdečně zveme všechny rodiče a příznivce školy v Karlových Varech na další schůzi Spolku rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka, která se koná v úterý 30. května v 17 hodin ve 2. třídě v budově školy v Karlových Varech, Modenská 15.

Přijďte se přidat k rodičům a zakladatelům školy, potřebujeme nové aktivní rodiče, kterým na naší škole skutečně záleží a rádi by nějakým (třeba jen nepatrným) dílem pomohli k jejímu růstu a rozvoji.

Program:

  • Přijetí nových členů
  • Projednání organizace blížících se slavností (červen 2017 – Svatojánská slavnost ve Wlaštovce a Festival řemesel na statku Bernard, září 2017 – celodenní Svatováclavská slavnost ve Wlaštovce)
  • Diskuse o dalších možných aktivitách rodičovského spolku a jiných podnětech

Těšíme se na nové i stávající členy.

Za výkonnou radu

Valerie Dubcová, Hana Vaculíková, Jitka Strejcovská

více info na spolek@wlastovka.cz

Vloženo 12. 5. 2017

nabídka studia pro dospělé

Akademie sociálního umění Tabor (www.akademietabor.cz) se sídlem v Praze nabízí studijní obory v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Tyto obory jsou vhodné pro ty, kteří mají zájem uplatnit se ve všech profesích, kde je pracováno s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).
Prakticky zaměřené studium zahrnuje okruhy jako dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, eurytmie, filosofie a umění. V rámci studia je důraz kladen na vlastní prožitek spojený s procesem sebepoznání, který je podstatný nejen v sociální oblasti, ale ve všech oblastech lidského působení.
V novém školním roce 2017 / 2018 nabízíme tyto obory:
Denní studium 2017 / 2018:

• Jednoleté pomaturitní studium
• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Kombinované (dálkové) studium 2017 / 2018:

• Jednoleté pomaturitní studium
• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie
• Nauka o Psyché a Logu
• Muzikoterapie
• Tvořivá řeč a dramatické umění

Jednoleté prosemináře 2017 / 2018:

• Arteterapie – Barvy mezi nebem a zemí
• Eurythmie – Prostorem v pohybu
• Waldorfská pedagogika – proseminář zaměřený na rozvoj v uměleckých oblastech

Den otevřených dveří: 17.5. 2017

Přijímací pohovory: 3.6. 2017

Vloženo 10. 5. 2017

seznam přijatých žáků do 1. třídy

  • Karlovy Vary:

Stáhnout

  • Cheb:

Stáhnout

 

Vloženo 2. 5. 2017

Další stránka »