Středověká slavnost 17. června

Velectěné dámy, velectění pánové a drobotino všeliká,

jste zváni na wlaštovčí Středověkou slavnost, která jest konati se bude v pátek 17. června od půl šesté hodiny večerní do hodiny noční na nedalekém hradě Lokti. Zábava připravena jest pestrá, plna tance, hudby, různých her a kejklí a hodovní stůl hojně obložen bude. Především pak budete svědky pasování těch, kteří již dětským škorním odrůstati začínají.

Vstup bude umožněn jen v kostýmu dobovém a dobré jest bude vybavit se vlastním žejdlíkem a lžíci a to z důvodu veskrze ekologických. Vstupné jest lidové, pouhých stopadestá korun a drobotina všeliká nechť vstoupí zdarma.

Vloženo 1. 6. 2022