co nabízí dětská skupina

  • Dětská skupina je vlastně taková „malá školka“. Je určena pro děti ve věku do 5 let, které se již cítí být připraveny trávit u nás čas. Docházet je možno až 5 dnů v týdnu od 8:00 do 15:00. (V případě naplněnosti kapacity, budou upřednostňovány děti s celotýdenní docházkou.) Docházka probíhá na základě uzavřené smlouvy.
  • V případě, že dítě ještě potřebuje dozrát, nabízíme dočasný docházkový program „chodím s mámou“.
  • Z důvodu omezené kapacity je při těchto docházkových programech nutné domluvit si pobyt vždy dopředu s pracovnicemi Pohádky a to e-mailem pohadka@wlastovka.cz nebo SMS na telefon 734 243 692.
  • Všechny programy běží vždy od 9:00 do 12:00. Nabízíme možnost společného oběda, ten je nutné objednat den předem do 8:45.
  • Dětská skupina vznikla a může fungovat díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt tak pomáhá rodinám s dětmi sladit jejich rodinný a profesní život.