zápisy na školní rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopis ředitele školy rodičům budoucích školáků

Vážení rodiče,

doba,  ve které se všichni společně právě nacházíme před nás den co den klade nové a nové výzvy. Den co den se nám vzdalují, nebo chcete-li „přesouvají na jindy“, situace a setkání, o kterých jsme si ještě před nedávnem mysleli, že jsou v našich životech neměnnou konstantou. Nejinak je tomu i v naší škole.

Vždy jsme se snažili, aby zápisy do první třídy byly u nás ve škole jak pro děti, tak i pro jejich rodiče velmi významnou událostí. Zážitkem, který si pak děti v sobě mohou nést do dalších let. Bohužel však i v letošním školním roce musí probíhat zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti dětí. Uvědomujeme si, jak je pro vás důležité potkat se s námi, zaměstnanci školy, vidět, jak škola vypadá, zažít její „genius loci“, vyptat se na spoustu věcí… Pro tohle všechno slouží za normálních okolností dny otevřených dveří a setkání rodičů na cyklu přednášek, na našem tzv. „nultém ročníku“. Ani tyto akce se v letošním roce nemohly uskutečnit. Po zralé úvaze a s vědomím toho, že osobní kontakt i nadále zůstane základním mezilidským komunikačním kanálem, jsme se rozhodli neuchýlit se k různým virtuálním prohlídkám školy či podobným on-line způsobům prezentace.

Máte-li tedy jakékoliv dotazy ohledně naší školy, ohledně waldorfské pedagogiky či čehokoliv jiného, co považujete za důležité, zkuste mi prosím zavolat. Pakliže budete telefonický rozhovor umocnit i obrazovým vjemem, můžeme domluvit i nějakou formu videohovoru.

I v těchto nelehkých podmínkách chceme, aby zážitek zápisu byl pro děti něčím víc, než jen jakýmsi začátkem plnění školních povinností. I proto chceme všem budoucím prvňáčkům, s jejichž rodiči jsme již v nějakém kontaktu, zaslat osobní dopis, který jim pootevře dveře do naší školy. Zaslat jim i malý symbolický dárek pro radost a třeba i pro povzbuzení jejich fantazie, kterou vnímáme jako velmi důležitý prvek ve vzdělávání.

 

S přáním krásných dní

 

Jan Strejcovský

ředitel školy

 


videa o waldorfské pedagogice

Waldorf 100

(video ke 100. výročí waldorfských škol)

“Proč waldorf?”

(video s českými titulky)

 

 

 

 

 

Video o waldorfské pedagogice

(s laskavým svolením Waldorfské ZŠ Mistra Jana)

 

 

 

 

Jak působí obrazy pohádek a příběhů na duši dítěte

(PhDr. Anežka Janátová)