školní jídelna mš cheb

Stravování je zajištěno dovozem jídla z MŠ Pohádka, která vaří dle principů “zdravé školky”. Jídelní lístek zde.

Pro školní rok 2019/20120 je cena stravného pro mateřskou školu stanovena takto: přesnídávka 8 Kč, oběd 20 Kč, svačina 7 Kč, celkem 35 Kč, při zkráceném pobytu 28 Kč. Stravné se hradí formou inkasa dle počtu odebraných jídel za daný měsíc, je proto nutné zřídit si povolení k inkasu s limitem 1 800 Kč, při přihlašování do jídelny je nutné přivézt potvrzení ke zřízení.

Odhlašování jídel je možné den předem do 12:00, ten samý postup platí pro návrat dítěte po nemoci do školky, kdy je třeba jej přihlásit také do 12:00 dne před nástupem. Pokud dítěti nelze stravu včas odhlásit, mohou si ji rodiče vyzvednout a to v době od 11:45 do 12:00 ve výdejně školy.

Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky u některé z učitelek naší MŠ.