školní jídelna mš cheb

Stravování je zajištěno v rámci mateřské školy Zlaťáček. Jídlo je roznášeno do jednotlivých tříd. Jídelní lístek zde.

Pro školní rok 2017/2018 je cena stravného pro mateřskou školu stanovena takto: přesnídávka 7 Kč, oběd 19 Kč, svačina 6 Kč, celkem 32 Kč, při zkráceném pobytu 26 Kč. Stravné se hradí formou pevné zálohy, tj. 900 Kč, každý další měsíc se doplácí vyčerpané stravné do výše pevné zálohy, úhrada probíhá příkazem k inkasu, je proto nutné zřídit si povolení k inkasu s limitem 1000 Kč, při přihlašování do jídelny je nutné přivézt potvrzení ke zřízení.

Odhlašování jídel je možné den předem do 12:30, ten samý postup platí pro návrat dítěte po nemoci do školky, kdy je třeba jej přihlásit také do 12:30 dne před nástupem. Pokud dítěti nelze stravu včas odhlásit, mohou si ji rodiče vyzvednout a to v době od 11:45 do 12:00 v kuchyňce mateřské školy.

Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy vedoucí ŠJ: 354 424 782.