Školní jídelna Cheb

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy školy. Je to školní jídelna ISŠ Cheb, která poskytuje stravování více chebským školám i veřejnosti. Pro naši školu je vymezen čas od 11:30 do 12:00, kdy je ostatním strávníkům uzavřen přístup.

Cena oběda činí 34 Kč/jídlo, které si měsíčně inkasuje kancelář jídelny ISŠ Cheb nezávisle na náš.  Přidruženým nákladem je režie pro externí strávníky, která činí 12 Kč/jídlo, kterou účtuje naše škola rodičům zvlášť, dle skutečně odebraných jídel. Vyúčtování režie vkládáme žákům do zlatých sešitů.

Informace o jídelně, způsobu registrace strávníka a stravy poskytuje kancelář jídelny, kterou vede paní Jana Müllerová. Více informací najdete na webových stránkách: Školní jídelna ISŠ Cheb.