Školní jídelna Cheb

Školní jídelna odebírá obědy z Integrované střední školy Cheb.

Cena oběda činí 40 Kč. Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel. Oběd je možné odhlásit vždy den předem do 8:00. V případě, že oběd nestihneme odhlásit, můžete si jej vyzvednout do vlastních nádob ve školní výdejně.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů (ekvivalent Žákovských knížek) a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní: Martina Láská

Odhlašování  přihlašování obědů na tel.: 732 467 816