Projekt: Rozvoj společenství Waldorfské ZŠ a MŠ Wlaštovka III

Termín realizace: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

RČ: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019967

Cíl projektu: Cílem projektu je nadále rozvíjet společenství Waldorfské základní a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary a Cheb, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči dětí a žáků, projektové výuce, vzájemné spolupráci pedagogů a personální podpoře v podobě školního asistenta ve školce a škole.

 

Aktivity projektu:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Projektový den ve výuce v MŠ i ZŠ
  • Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz