projekt: Rozvoj společenství Waldorfské základní školy a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary II

Termín realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2020

Cíl projektu: Cílem projektu je nadále rozvíjet společenství Waldorfské základní a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary a Cheb, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči dětí a žáků, dalšímu vzdělávání a vzájemné spolupráci pedagogů a personální podpoře v podobě školního asistenta ve školce, škole a školní družině.

 

Aktivity projektu:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – osobnostně sociální rozvoj
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – osobnostně sociální rozvoj
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – osobnostně sociální rozvoj
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Školní asistent – personální podpora MŠ, ZŠ a ŠD

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz