nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků

Každý rok od února do června pořádáme tzv. Nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků. Jedná se sérii přednášek o waldorfské pedagogice a konkrétně naší škole. Dozvíte se tu nejen o tom, jak probíhá výuka v 1. třídě a obecně na 1. či 2. stupni ZŠ, ale také něco o historii a ekonomice školy, o tom, jak naše škola spolupracuje s rodiči, co je pro tuto spolupráci důležité, na co se připravit a těšit.

Nultý ročník vřele doporučujeme absolvovat celý, účast je jednou z věcí, ke kterým přihlížíme při přijímání nových žáků a považujeme ji za projev zájmu o waldorfskou pedagogiku a naši školu. Kromě posledního červnového setkání, kde se řeší praktické otázky po proběhlých zápisech a podepisují Smlouvy o vzdělávání, je však přístupný i dalším zájemcům, tedy nejen rodičům budoucích prvňáčků.

V rámci Nultého ročníku rodiče vždy chceme seznámit také s budoucím třídním učitelem či učitelkou jejich dětí. Protože jsme škola stále ještě rostoucí, nové učitele každý rok hledáme. Proto k tomuto setkání obvykle dochází právě až během posledního červnovém termínu. Následně pak budoucí třídní učitel své žáky ve škole přivítá veřejně během Svatojánské slavnosti, která probíhá na školní zahradě obvykle v sobotu, která je nejblíže svátku Sv. Jana.

Ve dvou termínech (obvykle únor a duben) probíhá také Den otevřených dveří, vždy tak, aby na něj Nultý ročník navazoval a rodiče nemuseli chodit dvakrát. Taktéž se snažíme (je-li to v našich možnostech) zařadit v některém termínu návazně na Nultý ročník přednášku některého z našich mentorů ať již z ČR nebo zahraničí.

Termíny těchto setkání zveřejňujeme vždy v průběhu ledna ve školním kalendáři. Pro letošní školní rok 2019/2020 platí tento rozpis:

Den otevřených dveří (náplň je shodná, není nutné účastnit se obou termínů):

  • 12. února 17:00
  • 22. dubna 17:00 zrušeno

Nultý ročník pro rodiče budoucích prvňáčků (zde je náplň pokaždé jiná, proto doporučujeme se účastnit pokud možno všech setkání):

  • 12. února 19:00
  • 25. března 17:00 (navazuje přednáška Godiho Kellera od 19:00) zrušeno
  • 22. dubna 19:00 zrušeno
  • 20. května 17:00
  • 17. června 17:00

Prosíme, na Nultý ročník s sebou neberte děti. Ty si mohou školu prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří nebo jiných akcí, na které jste srdečně zváni. Děkujeme.

Zápis do 1. třídy na šk. rok 2020/21