Jana Lewi

Jana Lewi

Jana Lewi

zakládající člen o.p.s.
člen Spolku rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka

 

Mám jednoho syna, pracuji jako učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ, doplňuji si vzdělání kurzy keramiky a studuji arteterapii na Akademii sociálního umění Tabor v Praze. 

info@wlastovka.cz