Školka od září v novém

Představujeme Vám naší krásnou novou mateřskou školu. Ta je od září 2021 na nové adrese – U Podjezdu 1616, Karlovy Vary – Tuhnice, 360 01.

Novou budovu školky se nám podařilo zrekonstruovat mimo jiné díky německé nadaci AG Stiftung, která pomáhá rozvíjet a uvádět do života antroposofické myšlenky organizacím působícím ve vzdělávání, sociální sféře, zdravotnictví, ekologii a zemědělství.

V nové školce se nyní zabydlujeme a snažíme se pro děti vytvářet láskyplný a harmonický prostor, ve kterém se mohou rozvíjet jako svobodně a sociálně smýšlející bytosti s respektem k druhým, k přírodě, sami k sobě. Uvítáme ještě další kamarády, přijďte se k nám podívat. V případě zájmu nás kontaktujte na skola@wlastovka.cz nebo na 608 300 991.

Vloženo 10. 12. 2021