pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků (a rodiče budoucích prvňáčků, kteří ještě zvažují, že by se stali součástí Wlaštovky – dodatečný zápis je ještě možný)!

Vzhledem k okolnostem se nám bohužel nepodařilo uskutečnit zamýšlená setkání našeho “nulťáku”. V době všech nařízených opatření proběhly i zápisy k povinné školní docházce, a to v pro nás velice nestandardní podobě. S některými z vás jsme se sice měli možnost vidět, ale děti byli ochuzeny o onen samotný, a pro ně jistě veliký, akt zápisu.

Věříme, že se nám společně podaří jim tuto nedokonalost při vstupu do wlaštovčího společenství vynahradit. I k tomu se dá využít naše Svatojánská slavnost, na kterou jste zváni ve středu 30. 6. od 14 hodin na školní zahradu.

Vás, rodiče, bychom ještě navíc rádi pozvali na společné setkání ve škole, a to v pondělí 28.6. od 17:00 hodin. Během setkání se budete moci alespoň trošku dozvědět, co děti v příštím školním roce čeká a na co se mohou těšit. A jistě bude prostor i pro vaše dotazy.

Za Wlaštovku se na setkání s vámi těší

Jan Strejcovský

ředitel školy

Vloženo 25. 6. 2021