malé projekty

Dovolte nám seznámit Vás s Malými projekty.

Jsou to investiční celky, které jsou svojí povahou spíše nad rámec běžného provozu školy. Jejich vyhlášením se snažíme oslovit ty z rodičů a sympatizantů školy, kteří by chtěli při jejich pořízení pomoci. A pomoci jak v ekonomické rovině (finančním sponzorským darem), tak jakýmkoliv jiným způsobem (zajištěním materiálu, fyzickou pomocí, kontakty a podobně).

Filozofie těchto projektů vychází z toho, že školu vnímáme jako prostor nás všech. Prostor, v němž naše děti tráví mnohdy větší část dne, prostor, který si můžeme svépomocí upravit a následně využívat k naší větší spokojenosti a radosti našich dětí.

Ve škole v brzké době plánujeme umístit nástěnku, kde vždy najdete aktuální informace o Malých projektech – jaké jsou vyhlášeny, jejich rozpočet, fáze realizace, konkrétní jména těch, kteří pomohli s realizací a jakou formou, případně i drobnou fotodokumentaci.

Jako první jsme zrealizovali projekt “schodolez” , stále probíhá projekt “nová okna do tříd”“Pohádková zahrada”.

Finanční prostředky je možno zasílat na účet veřejné sbírky založený právě pro Malé projekty vždy s heslem příslušného projektu. číslo účtu je: 283813166/0300.

Víme, že i malá pomoc má velkou cenu. A všem, kteří se rozhodnou jakkoli pomoci, srdečné díky!

V případě jakýchkoliv dotazů k malým projektům kontaktujte Jitku Strejcovskou (tel. 608 300 991).

Vloženo 24. 4. 2018