informace k provozu školní družiny v nové budově

Vážení rodičové,

od 6. ledna 2020 se přesouvá školní družina na novou adresu: Studentská 89/45, Doubí, 360 07 Karlovy Vary (budova Europenzionu), vchod do družiny je z ulice Komenského (plánek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon do družiny zůstává: 605 041 716

Prosíme, do nové družiny připravte dětem:

  • přezůvky, které budou zůstávat v budově družiny
  • náhradní oblečení na ven v látkové tašce nebo pytli (před Vánočními prázdninami si je prosím vyzvedněte ve stávající družině v budově školy, nebudeme zajišťovat přesun a za případné ztráty neručíme)

Provoz ranní družiny: Družina je otevřena od 7:00, příchod dětí je možný do 8:00. Vychovatelky poté s dětmi přecházejí k budově školy tak, aby byly děti ve škole v 8:15, kdy se škola otevírá.

Budova školy bude ráno otevřena od 8:15. Děti, které přicházejí dříve, čekají do té doby před školou.

Provoz odpolední družiny: Děti po obědě odcházejí s vychovatelkou ze školy do družiny, kde zůstávají do vycházky. Vycházka je od 14:00 do 15:30 a poté se opět vracejí do družiny.

Vyzvedávání dětí je možné:

  • po obědě před tím, než odcházejí děti do družiny (nemá-li dítě přihlášené do družiny od rodičů písemné oznámení o tom, že odchází ze školy samo nebo má čekat před školou na rodiče, odchází v každém případě s vychovatelkou do družiny)
  • ve družině do 14:00 (je nutné počítat s rezervou na přechod dětí z budovy školy do budovy družiny)
  • ve družině od 15:30 do 16:30

 

Děti, které nechodí do družiny, odcházejí po skončení vyučování nebo po obědě samy domů nebo čekají na rodiče před školou. Není možné zůstávat v budově školy.

Vloženo 18. 12. 2019