sdělení k návratu dětí do školy

Vážení rodiče,

 

konečně se přiblížil den, na který už všichni tak nedočkavě čekáme. Děti se vracejí do škol! Ale… Na otevření škol je uvaleno neskutečné množství podmínek a povinností, které tento návrat v pravdě nezjednodušují. Vše umocněno tím, že příslušné orgány svá stanoviska a nařízení vydávají na poslední chvíli.

Alespoň částečně potěšitelnou skutečností zůstává, že se od pondělí 12.4.2021 do škol vracejí žáci prvního stupně. Bohužel však v modelu rotační výuky. Ta v naší škole bude vypadat následovně:

 

1.stupeň

týden od – do prezenční výuka distanční výuka
třída třída třída třída třída třída
12.4. – 16.4. 1. 3. 5. 2. 4.
19.4. – 23.4. 2. 4. 1. 3. 5.

 

V dalších týdnech předpokládáme střídání ve stejném časovém schématu, nedojde-li ke změně vlivem dalšího rozvolňování epidemiologicko-hygienických opatření. O těch bychom vás samozřejmě informovali. Stejně tak nadále budou ve škole probíhat individuální konzultace a nově (pro žáky druhého stupně) i skupinové konzultace ve skupinkách šesti žáků. O aktuálních rozvrzích, koncích vyučování a dalších pro chod třídy
a školy nezbytných skutečnostech, vás budou informovat třídní učitelé. Mnozí z nich tak již v tuto chvíli učinili.

To, co je pro nás, stejně jako pro mnohé z vás, tím nejnáročnějším v této situaci, je pro nás povinné testování dětí.  Uvědomujeme si závažnost současné epidemiologické situace a zároveň reflektujeme dopady dlouhodobých restriktivních opatření. Po roce, kdy bylo více či méně omezeno vše, na co jsme dosud byli zvyklí a co jsme považovali za samozřejmost, se nacházíme ve složité situaci, kdy je celá společnost velmi polarizována.  Postupně se ozývají rodiče i kolegové. Jedni žádají, abychom na nich a hlavně na dětech nevymáhali požadovaná opatření a druzí žádají, abychom tato opatření naopak vymáhali. Škola bohužel nikdy nemůže ideálně vyhovět všem.

Domníváme se, že všichni si přejeme návrat dětí do škol. To ale znamená, že bychom k tomu měli všichni přispět velkou mírou tolerance a respektem k sobě navzájem, abychom se nerozdělovali ještě více. Všichni máme svobodnou vůli, jde o náš vlastní vědomý přístup. Vždyť jsme si všichni vybrali waldorfskou školu.

Jako škola proto umožníme všem rodičům (nejen tedy metodikou MŠMT povoleným rodičům 1. – 3. tříd), aby byli účastni samotnému testování. Co víc, budeme opravdu rádi, když nám, a hlavně svým dětem, opravdu pomůžete. Víme, že testy dodané do škol mohou mnohým svým způsobem odběru (výtěrem nosu) nevyhovovat. Umožníme proto použití jakéhokoliv testu s alternativním způsobem odběru (ze slin). Tento test si však rodiče musí zakoupit sami a test navíc musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). I tento test musí proběhnout ve škole. My se budeme ze všech sil snažit, abychom dětem vytvořili i v této nelehké a více než nestandardní situaci klidné
a přívětivé prostředí. Věříme, že se nám to s vaší pomocí podaří. Všichni můžeme přispět tím, že nebudeme posilovat strach, který nyní vládne světem, nebudeme děti stresovat
a uklidníme je, že vše zvládneme. Vždyť primární povinností nás všech je postarat se
o zdravý vývoj, výchovu a vzdělání našich dětí.

Základním pravidlem, které musíme v tuto chvíli všichni dodržovat, je, že do školy budou chodit pouze zjevně zdravé děti  (tj. ty, u kterých nejsou přítomny evidentní známky respiračního onemocnění, jako je kašel, rýma, teplota, bolesti). To je ale pravidlo, které platilo vždy, v dnešních dnech však bude platit dvojnásob.

Víme, že na internetových stránkách je téměř nepřeberné množství různých právních výkladů, které „umožňují“ nerespektování všech požadovaných opatření. Stejně tak Ministerstvo školství na svých stránkách průběžně zveřejňuje své precizované metodiky a doporučení podložené názory dalších právníků. Školy se tak dostávají do velice nezáviděníhodné situace. Věřte, že celý uplynulý týden jsme se intenzivně věnovali hledání jiné, než „testovací“ cesty. V tuto chvíli jsme ji prostě nenašli.

Věříme, že lepší zítřky jsou za rohem a doufáme, že za nějakým blízkým. Děkujeme vám za pochopení a za podporu a věříme ve vstřícnost, vzájemný respekt a toleranci.

 

 

Jan Strejcovský

ředitel školy

 

 

 

 

 

Vloženo 11. 4. 2021