pracovní nabídky KV

Aktuální informace k 30. 6. 2020:

S velkou radostí můžeme oznámit, že i přes letošní menší zemětřesení máme již nyní téměř všechny pracovní pozice opět obsazené.

Zbývá nám najít třídního učitele či učitelku pro budoucí 8. třídu. Jedná se o vyváženou třídu s 19 žáky, pohodovou, s dobrými sociálními vazbami. Ve třídě působí asistentka pedagoga.

Na 2. stupni ani u nás již třídní učitel neučí všechny předměty. Hlavní předměty jsou ale stále vyučovány v 2 – 3 týdenních epochách (v délce 110 minut) většinou v rámci dopoledního vyučování. Předpokládá se tedy, že se učitelé dle své kvalifikace budou v jednotlivých třídách střídat a věnovat se svým předmětům. Jazyky a výchovy jsou poté vyučovány v klasických 45 minutových hodinách. I zde se třídní učitel může uplatnit a to jak ve své třídě, tak i v ostatních napříč celou školou. V tuto chvíli potřebujeme nejvíce učitele českého jazyka, není to však podmínkou.

Více informací na e-mailu skola@wlastovka.cz nebo tel. 730 142 134.

Zájemci se mohou hlásit přímo na skola@wlastovka.cz (životopis, motivační dopis).