aktivity mš

týdenní rytmus:

Každý den je nesen svým rytmem, kdy jedna činnost navazuje na druhou a dohromady spolu tvoří živý proud probouzející kreativní síly dětí. Činnosti jsou neseny učitelem v praktickém dělání mnohem více než v pokynu a pomáhají dítěti cítit se v prostředí třídy bezpečně…