zápis do mateřské školy

Pozor změna!

Zápis do MŠ Wlaštovka na školní rok 2020/21 se koná ve dnech 13. a 14. května od 15:00 do 18:00 v budově Mateřského centra a dětské skupiny Pohádka pro Wlaštovku na Lidické 398, Karlovy Vary – Drahovice. Zápis bude probíhat dle časového harmonogramu, který zájemci obdrží předem.

Den otevřených dveří v nové budově MŠ Wlaštovka je přesunut na 28. 4. od 17:00.

Pro veškeré bližší info nás kontaktujte na tel.č. 777 724 869 nebo na e-mailu zapis@wlastovka.cz.

Na zápis si s sebou přineste:

  • doklad totožnosti rodičů (občanský průkaz u cizinců s dlouhodobým pobytem pas)
  • rodný list dítěte
  • předem vyplněné dokumenty Přihláška dítěte k zápisu do MŠ a Evidenční list dítěte v MŠ – s potvrzením od lékaře o splnění povinného očkování.* Tyto dokumenty si můžete stáhnout níže v sekci “materiály ke stažení”.

Bez těchto dokumentů a lékařského potvrzení nebude dítě do MŠ zapsáno. 

*Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


kritéria pro přijetí (verze 2020)

kritéria budou včas zveřejněna

materiály ke stažení (verze 2020)

(přineste prosím vyplněné s sebou k zápisu)