Lucie Niebauerová Waloschková

IMG_3958Lucie Niebauerová Waloschková

třídní učitelka 3. třídy
zástupkyně ředitele pro pedagogiku
zakládající člen o.p.s.

Baví mě život a někdy se s plnou dávkou optimismu ptám, co všechno mi ještě přinese. Jsem maminkou čtyř vlastních dětí a přítelem a průvodcem dětem mého partnera. Miluji květiny, ruce v hlíně, krmit slepice a starat se o králíky… Miluji svou rodinu a mám moc ráda spolupráci. Známky ve škole už nedávám pěkně dlouho a s dětmi se učíme hodnotit naši práci společně i každý sám za sebe.

„Lidskou se společnost stává až spolupůsobením společenských institucí, když
se tyto začnou skutečně doplňovat bez toho, že by se chtěly navzájem pohltit.“Sylvain Coiplet
 

 niebauerova@wlastovka.cz