kolegium

Kolegium naší školy zahrnuje konferenci pedagogů školykruh aktivních zakladatelů školy.

Konference pedagogů se schází pravidelně každý čtvrtek odpoledne. Pravidelný program konference má část pedagogickou a organizační. Pedagogická obsahuje společné studium literatury určené waldorfským pedagogům, ukázku z vyučování, rozhovory o dětech, informace o dění ve třídách a družině a uměleckou činnost. V oragnizační části se pedagogové věnují záležitostem souvisejícím s provozem školy. Konference se účastní ředitel o.p.s., který tak propojuje oba kruhy v oblasti provozních záležitostí školy. Příležitostnými členy konference jsou i pedagogové z waldorfské třídy MŠ v Karlových Varech-Doubí.

Kruh aktivních zakladatelů školy sestává z členů o.p.s., kteří se aktivně podílejí na činnostech souvisejících s provozem školy. Tento kruh se zabývá zejména propagací školy, fundraisingem, PR, přípravou školních slavností, ekonomicko-provozními záležitostmi, právními náežitostmi atd. Tomuto kruhu se zodpovídají pracovní skupiny, které se na některé oblasti zaměřují. Tyto skupiny spolupracují s členy spolku pro založení waldorfské školy Wlaštovka, rodiči a dalšími příznivci školy. Kruh aktivních zakladatelů se schází několikrát měsíčně ve čtvrtek dopoledne.

Společné schůze konference pedagogů a kruhu aktivních zakladatelů školy probíhají dle dohody a potřeby obvykle minimálně jednou měsíčně. Schůze se mohou účastnit i THP školy.