Družina Cheb

Školní družina je v provozu od 6:30 hodin ráno do začátku hlavního vyučování v 8:30. Po obědě, na který doprovází děti třídní učitelka, případně vychovatelka, pokračuje družina do 16:30.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy. Děti tráví každý den čas mezi 14:00 a 15:30 venku na zahradě nebo procházkou po okolí.