o škole

Waldorfská základní škola Wlaštovka pobočka Cheb přivítala první prvňáčky v září 2016. První dva roky jsme strávili na chebském gymnáziu, kde jsme měli pronajaté dvě třídy.

Jelikož se každý rok rozrůstáme o jednu novou třídu, po dvou klidných a příjemný letech na gymnáziu nás čekalo stěhování. Na základě dohody s městech jsme si pronajali budovu bývalé mateřské školy v Hájích. Po nemalé rekonstrukci a díky velké pomoci rodičů zde od roku 2018 působíme. Aktuálně nabízíme vzdělávání od 1. do 4. třídy.

Výuka začíná každý den v půl deváté společným zpíváním všech tříd. Následuje hlavní vyučování, ve kterém se žáci věnují hlavnímu epochovému tématu. Po velké přestávce pokračují žáci v procvičování, ve výuce cizích jazyků (od první třídy mají dva cizí jazyky – anglický a německý), ručních pracích či tělesné výchově. Děti se také od první třídy učí hrát na flétnu. Základem výuky na waldorfské škole je vlastní zážitek a zkušenost. Ve škole se snažíme rozvíjet nejen hlavu, ale také ruce a srdce.

slavnosti

Součástí výchovy a vzdělávání na waldorfské škole jsou také roční slavnosti, skrze které děti prožívají přírodu v rytmu roku a setkávají se s tradičními zvyklostmi a pravými hodnotami. Mezi pravidelné každoroční slavnosti patří…

  • Michaelská
  • Martinská
  • Adventní spirála
  • Vánoční jarmark
  • Masopust
  • Vynášení Mořeny
  • Otvírání studánek
  • Svatojánská

družina

Ve škole provozujeme dvě oddělení družiny. Ranní družina je otevřena od 6:30 do 8:30 a odpolední od 12 do 16:30. Kromě družiny nabízíme v některých dnech také zájmové kroužky, aktuálně je to pohybový kroužek, keramika, dramatický a rukodělný kroužek.

školné

Pro školní rok 2019/2020 činí školné 1 200 Kč/měsíc a je hrazeno celý rok, tedy 12 měsíců. Měsíční poplatek za družinu činí 180 Kč. Náklady na stravování jsou účtovány zvlášť dle skutečně odebraných jídel, viz záložka školní jídelna.

zápisy

Zápisy do 1. třídy se letos z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR bohužel budou konat distančně bez přítomnosti vás a vašich dětí. Pevně však doufáme, že osobní setkání se nám ještě do začátku nového školního roku podaří. Více informací o průběhu zápisů pro školní rok 2020/21 najdete zde: Informace k průběhu zápisů.

Dokumenty k zápisu: