o škole

Waldorfská základní škola Wlaštovka pobočka Cheb přivítala první prvňáčky v září 2016. První dva roky jsme strávili na chebském gymnáziu, kde jsme měli pronajaté dvě třídy.

Jelikož se každý rok rozrůstáme o jednu novou třídu, po dvou klidných a příjemný letech na gymnáziu nás čekalo stěhování. Na základě dohody s městech jsme si pronajali budovu bývalé mateřské školy v Hájích, kde jsme po nemalé rekonstrukci a za pomoci rodičů vytvořili zázemí pro základní školu a strávili zde 2 krásné roky. V minulé roce se nám naskytla příležitost přestěhovat školu zpátky do centra a jelikož nám stávající prostory pro další rozvoj už nestačily, v létě 2020 proběhl další přelet. Budově v Hájích jsme opět vrátili její původní účel a po další rekonstrukci do ní přestěhovali wlaštovčí mateřskou školu. Nyní nabízíme  vzdělávání od 1. do 5. třídy v prostorách Integrované střední školy Cheb na adrese Divadelní náměstí 8. V těchto prostorách chceme vytvořit dlouhodobé zázemí pro všech devět tříd a nabídnout tak rodinám v Chebu a okolí kompletní devítiletou waldorfskou základní školu.

Výuka začíná každý den v 8:20 společným zpíváním všech tříd. Následuje hlavní vyučování, ve kterém se žáci věnují hlavnímu epochovému tématu. Po velké přestávce pokračují žáci v procvičování, ve výuce cizích jazyků (od první třídy mají dva cizí jazyky – anglický a německý), ručních pracích či tělesné výchově. Děti se také od první třídy učí hrát na flétnu. Základem výuky na waldorfské škole je vlastní zážitek a zkušenost. Ve škole se snažíme rozvíjet v harmonii hlavu, ruce a srdce.

slavnosti

Součástí výchovy a vzdělávání na waldorfské škole jsou také roční slavnosti, skrze které děti prožívají přírodu v rytmu roku a setkávají se s tradičními zvyklostmi a pravými hodnotami. Mezi pravidelné každoroční slavnosti patří…

 • Michaelská
 • Martinská
 • Adventní spirála
 • Vánoční jarmark
 • Masopust
 • Vynášení Mořeny
 • Otvírání studánek
 • Svatojánská

družina

Ve škole provozujeme dvě oddělení družiny. Ranní družina je otevřena od 6:30 do 8:20 a odpolední od 12 do 16:30. Kromě družiny nabízíme v některých dnech také zájmové kroužky, aktuálně je to pohybový kroužek, keramika, dramatický a rukodělný kroužek.

školné

Pro školní rok 2020/2021 činí školné 1 200 Kč/měsíc a je hrazeno celý rok, tedy 12 měsíců. Měsíční poplatek za družinu činí 180 Kč. Náklady na stravování jsou účtovány zvlášť dle skutečně odebraných jídel, viz záložka školní jídelna.

zápisy

Zápisy do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se budou konat od 12. do 23. dubna 2021 a to v souladu s aktuálně platnými opatřeními. Vyplněné a řádně podepsané dokumenty k zápisu, tedy žádost o příjetí, dotazník pro rodiče, kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče doručte prosím jedním z těchto způsobů:

 • poštou na adresu WZŠMŠ Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary
 • do datové schránky školy e6njxj8
 • emailem opatřené elektronickým podpisem na zapis@wlastovka.cz
 • osobně do kanceláře školy po domluvě na tel: 724 369 859

Po obdržení dokumentů Vás budeme kontaktovat, abychom se domluvili na způsobu individuálního setkání, které vnímáme jako důležité.

Pro zájemce o prohlídku školy a informace o ní a waldorfské pedagogice připravujeme na 7. dubna 2021 den otevřených dveří v podobě individuálních návštěv. Zájemci o návštěvu a rezervaci času pište prosím na cheb@wlastovka.cz. Těšíme se na viděnou!

Dokumenty k zápisu:

V případě, že zvažujete odklad školní docházky, je třeba doplnit písemnou žádost o odklad doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

V případě dotazů volejte na tel.: 737 857 249.