o školce

Mateřská škola Wlaštovka Cheb otevřela svou náruč v září 2016. Již čtvrtým rokem vychováváme děti v lásce, úctě a s respektem k jejich individuálním potřebám.

Pro zdravý vývoj dětí je nepostradatelný rytmus a řád. Děti díky němu cítí jistotu a bezpečí. V naší školce pracujeme s rytmem dne, týdne a také roku, který je v souladu s ročními obdobími a také svátky a tradicemi.

rytmus týdne

Pravidelně se s dětmi věnujeme jedné hlavní činnosti, každý den dle následujícího rytmu…

 • Pondělí – modelovací
 • Úterý – malovací
 • Středa – pečící
 • Čtvrtek – tvořící
 • Pátek – pohádkový

rytmus roku

Téměř každý měsíc provází některá ze slavností, děti skrze ně prožívají tradice a proměny přírody a svého okolí. Mezi každoroční tradiční slavnosti patří…

 • Michaelská
 • Martinská
 • Adventní spirála
 • Vánoční jarmark
 • Masopust
 • Vynášení Mořeny
 • Otvírání studánek
 • Svatojánská

v přírodě

Příroda je chrám a může nás mnohé naučit, proto se snažíme s dětmi chodit ven každý den téměř za jakéhokoliv počasí, řídíme se totiž rčením “není špatného počasí, nýbrž špatného oblečení” 🙂

školné

Výše školného pro školní rok 2019/2020 činí 2 400 Kč za měsíc. K tomu je třeba přičíst náklady na stravování (viz záložka školní jídelna)

provozní doba

Školka je otevřena od 7 do 16 hodin. Omlouvání dětí řeší rodiče s učiteli MŠ, viz kontakty.

zápisy

Do školky vítáme děti od tří let věku na základě zápisu. Vzhledem ke stávající mimořádné situaci probíhají zápisy pro školní rok 2020/2021 bezkontaktně. Více o zápisech zde.