Školní jídelna Cheb | Waldorfská základní škola Wlaštovka

Školní jídelna Cheb

Školní jídelna odebírá obědy z Integrované střední školy Cheb.

Cena oběda činí 37,11 Kč. Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů (ekvivalent Žákovských knížek) a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní:

Odhlašování  přihlašování obědů na tel.:

Aktuální jídelníček najdete zde: