školní jídelna cheb

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v Brandlově ulici.

Cena oběda činí 21 Kč, tuto částku hradí rodič prostřednictvím inkasa či trvalým příkazem, vedle této částky si jídelna účtuje 11,13 Kč za oběd na provozní náklady za externí strávníky, tato částku je hrazena zpětně dle skutečně odebraného počtu obědu a to na základě vyúčtování vlepeného dětem do Zlatých sešitů. Každý strávník si musí ke stravování zakoupit ještě bezkontaktní čip za 117 Kč. Rodiče žáka sami přihlašují v kanceláři školní jídelny nejdéle den před nástupem ke stravování.

Odhlašování jídel je možné telefonicky v době od 8:00 do 14:00 pro následující den, osobně od 11:45 do 14:00. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a v dalším měsíci budou odečteny.

Telefon do ŠJ: 778 428 612, 354 434 127.