školní jídelna zš

Školní jídelna odebírá obědy ze ZŠ v Březové u Sokolova.

Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů (ekvivalent Žákovských knížek) a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní Jana Petrášová. Odhlašování obědů 1 pracovní den předem do 9:30 na tel. 733 650 701.

Aktuální jídelníček najdete zde:

jídelníček 10. – 14.12.

jídelníček 17. – 21.12.

seznam alergenů