školní jídelna zš

Školní jídelna odebírá obědy ze ZŠ v Březové u Sokolova.

Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní Jana Petrášová. Odhlašování obědů 1 pracovní den předem do 9:00 na tel. 733 650 701.

Aktuální jídelníček najdete zde:

jídelníček 8.4.-12.4.

jídelníček 15.4.-19.4.

jídelníček 22.4.-26.4.

seznam alergenů