školní jídelna zš

Školní jídelna odebírá obědy ze ZŠ v Březové u Sokolova.

Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel.

Vyúčtování je dětem vlepeno do Zlatých sešitů a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní Jana Petrášová.

Od 20. 5. 2019 nové telefonní číslo: odhlašování obědů 1 pracovní den předem do 9:00 na tel. 777 992 222.

Aktuální jídelníček najdete zde:

jídelníček ZŠ 3. – 7.6.2019

jídelníček ZŠ 10. – 14.6.2019

jídelníček ZŠ 17. – 21.6.2019

jídelníček ZŠ 24. – 27.6.2019

seznam alergenů