projekt: Rozvoj společenství Waldorfské základní školy a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary

Termín realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvíjet společenství Waldorfské základní a mateřské školy Wlaštovka Karlovy Vary a Cheb, které je tvořeno dětmi, pedagogy, rodiči a dalšími pracovníky školy. K rozvoji společenství dojde díky intenzivnější spolupráci a komunikaci s rodiči dětí a žáků, dalšímu vzdělávání a vzájemné spolupráci pedagogů a personální podpoře v podobě školního asistenta.

 

Aktivity projektu:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 16 hodin – DVPP – čtenářská gramotnost
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin
  • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Školní asistent

 

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz