školní družina | Waldorfská základní škola Wlaštovka

školní družina

Školní družina je v provozu od 7:00 hodin ráno do začátku hlavního vyučování v 8:30.

Po obědě je družina otevřená do 16:30 hodin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy. Děti tráví každý den čas mezi 14:00 a 15:30 venku na zahradě nebo na procházce v přírodě.

Telefon do družiny (v provozu po-pá od 7:00 do 16:30 vždy u aktuálně sloužící vychovatelky či vychovatele) : 605 041 716