“schodolez”

Sbírka pro Kubíka aneb “schodolez”

Loni v zimě k nám do Wlaštovčího hnízda první třídy přilétla nová Wlaštovka. Letos je s námi už v druhé třídě a dobře se u nás zahnízdila. Kubík je chlapec, který má Duchennovu svalovou dystrofii (DMD). DMD je nejčastější a nejzávažnější progresivní svalovou dystrofií vůbec. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty, kdy ochabování svalů vede postupně k upoutání na vozík.

Moc rádi bychom Kubíkovi pomohli cítit se v naší škole bezpečně. Mít školu otevřenou pro něj a dále i pro podobné děti jako je on. Chtěli bychom, aby Kubík mohl prostředí školy vnímat jako vstřícné a aby mu ve škole byla dána možnost být nezávislým tak dlouho, dokud to bude možné.

Protože děti s DMD nemohou samy chodit do schodů a naše škola je schody propletená, chceme se na Vás, milí rodiče a přátelé školy, obrátit s prosbou o pomoc.

Rádi bychom pro Kubu zajistili schodolez, který by mohl využívat na všech schodech ve školní budově a popřípadě také venku.

Schodolez jsme zařadili jako první do Malých projektů, na které se budeme snažit sbírat finační příspěvky pomocí veřejné sbírky. Na jeho pořízení potřebujeme částku 163 350 Kč, z toho 16 335 Kč zafinancujeme veřejnou sbírkou, zbytek pokryjeme z příspěvku nadačního fondu.

Na podporu nákupu a instalace schodolezu pro Kubíka můžete již nyní přispět jakoukoliv, byť i drobnou finanční částkou, na účet veřejné sbírky Malých projektů 283813166/0300, do zprávy pro příjemce uveďte „SCHODOLEZ“.

Děkujeme!

Kubík 9 let

Vloženo 24. 4. 2018