nabídka studia pro dospělé

Akademie sociálního umění Tabor (www.akademietabor.cz) se sídlem v Praze nabízí studijní obory v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie. Tyto obory jsou vhodné pro ty, kteří mají zájem uplatnit se ve všech profesích, kde je pracováno s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).
Prakticky zaměřené studium zahrnuje okruhy jako dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, eurytmie, filosofie a umění. V rámci studia je důraz kladen na vlastní prožitek spojený s procesem sebepoznání, který je podstatný nejen v sociální oblasti, ale ve všech oblastech lidského působení.
V novém školním roce 2017 / 2018 nabízíme tyto obory:
Denní studium 2017 / 2018:

• Jednoleté pomaturitní studium
• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Kombinované (dálkové) studium 2017 / 2018:

• Jednoleté pomaturitní studium
• Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie
• Nauka o Psyché a Logu
• Muzikoterapie
• Tvořivá řeč a dramatické umění

Jednoleté prosemináře 2017 / 2018:

• Arteterapie – Barvy mezi nebem a zemí
• Eurythmie – Prostorem v pohybu
• Waldorfská pedagogika – proseminář zaměřený na rozvoj v uměleckých oblastech

Den otevřených dveří: 17.5. 2017

Přijímací pohovory: 3.6. 2017

Vloženo 10. 5. 2017