spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka (dříve Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka, pro zjednodušení jej v tomto textu budeme dále označovat jen Spolek Wlaštovka) je sdružení rodičů a podporovatelů školy, které vzniklo 2. listopadu 2010 s cílem založit v Karlových Varech waldorfskou školu. Prvními iniciátory byla skupina rodičů dětí, které navštěvovaly waldorfskou třídu MŠ v Karlových Varech – Doubí, kde bylo možné se s waldorfskou pedagogikou seznámit v praxi. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto způsobu výchovy a vzdělávání pokračovat.

Členové Spolku Wlaštovka tak podnikli všechny kroky potřebné k tomu, aby škola mohla vzniknout. Byla založena obecně prospěšná společnost s názvem Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary (nyní Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary), která se stala zřizovatelem školy.

V současné době zajišťuje Spolek Wlaštovka podporu škole. Jeho členové se aktivně účastní na chodu školy bez nároku na honorář. Nadále pomáhají s osvětovou činností, spolu se školou připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s dalšími waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na pracích při úpravách budovy školy.

Více o práci Spolku Wlaštovka se dočtete v sekci dokumenty.

Spolek Wlaštovka je sdružením otevřeným pro další nové členy, kteří mají zájem se aktivně podílet na jeho činnosti. Je zaměřeno zejména na rodiče žáků WZŠMŠW. Pokud chcete a můžete pomoci a máte zájem o další informace, kontaktujte nás.

Kontakt

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka
registrovaný MVČR, dne: 2.11.2010, čj: VS/1-1/81 797 /10-R
Mlýnská 24, 360 05 Karlovy Vary

IČO: 228 50 449
DIČ: CZ22850449
čú: 241149084/0300 ČSOB a.s. KV

e-mail: spolek@wlastovka.cz