školní jídelna mš | Waldorfská základní škola Wlaštovka

školní jídelna mš

Děti začínají každý den společnou snídaní, pak následuje dopolední svačina, oběd a odpolední svačina. Po celou dobu je jim k dispozici bylinkový nebo ovocný čaj a voda, nápoje si mohou děti nalévat podle vlastní potřeby.

Stravné se vyúčtovává jednou měsíčně na základě skutečně odebraných jídel. Vyúčtování rozdávají rodičům učitelé a platba se provádí převodem na účet.

Vedoucí školní jídelny je paní Jana Petrášová. Odhlašování  přihlašování obědů na tel. 733 650 701.

Aktuální jídelníček najdete zde:

jídelníček

seznam alergenů