dětská skupina Pohádka pro Wlaštovku

Logo OPZ barevné

otevíráme 1. 9. 2017 v nových prostorách v Karlových Varech – Drahovicích

pro děti do 5 let

Dětská skupina Pohádka pro Wlaštovku Vám může nabídnout:

  • možnost pravidelného setkávání maminek na rodičovské dovolené, ale i příslušníků ostatních generací v příjemném prostředí a přátelské atmosféře
  • bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci, podporu, spolupráci a předávání zkušeností, kde děti dostávají přiměřené podněty a mohou zažít, jak funguje společenství
  • tvořivou práci s dětmi v duchu waldorfské pedagogiky v pravidelném denním, týdenním i ročním rytmu odpovídajícímu proměnám ročních dob a tradičních svátků
  • předávání poznatků o harmonickém rozvoji dětí i celé rodiny a informování o zdravém životním stylu
  • obohacení Vašich dětí o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, větším dětem postupné zvykání si na dětský kolektiv v přátelském a inspirativním prostředí vzájemné důvěry

 

Rádi bychom vyšli vstříc rodičům, kteří mohou využít nabídku programu pro své děti, a najít tak příjemné řešení svých potřeb znovuzapojení se do pracovní činnosti.

 

Pro všechny rodiče je důležitá budoucnost jejich dítěte a na té se intenzivně podílejí právě první roky života. Během nich mají rodiče možnost ovlivnit nejen jeho celoživotní fyzické zdraví, ale doslova mu vložit do vínku něco, co můžeme nazvat životní síly. Tento vzácný dar získáváme zejména v dětství a to pomocí skutečných zážitků a díky příkladu svých vychovatelů. Oživující síla waldorfské pedagogiky chce setkávání maminek a dětí nabídnout smysluplný obsah, ve kterém se jim dostane toho, co opravdu potřebují. Zejména možnost se spolu v říkadlech, písních a tvoření znovu a znovu ladit na atmosféru okamžiku a na právě prožívané období roku.